ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζήνωνος Σώζου 23, 1075 Λευκωσία   Κύπρος
Τηλ: 357 – 22761530  | Φαξ. 357 – 22764559 | E-mail: info@iic.org.cy
Συντονιστής Εργασιών: Αντρέας Ευσταθίου
Διοικητική Βοηθός: Ευγενία Γρηγορίου