25,00

Τρίτη 24 Νοεμβρίου

8:30 – 16:00

Hilton Λευκωσία

Title:
Ασφαλιστικό Συνέδριο 2020 – Η Τεχνολογία στην Ασφάλιση

Time:
November 24, 2020, 8:20 am

Timezone:
Asia/Nicosia