71,4083,30

Ασφαλιστικό Κέντρο – Φυσική παρουσία
και με Webinar (Διαδικτυακά)

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023
9:00π.μ. – 2:00μ.μ.

Διαβάστε Περρισότερα

Title:
Μονοήμερο Σεμινάριο – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (Environmental, Social, Governance) και εφαρμογή της στον Ασφαλιστικό Τομέα

Time:
April 6, 2023, 9:00 am

Timezone:
Asia/Nicosia